ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cảm ơn bạn sử dụng dịch vụ của aimynhan.mobi. Đây là website tải Game và Phần mềm, được phát triển và cung cấp bởi nhóm admin Ải Mỹ Nhân. Để truy cập các dịch vụ của Aimynhan.mobi, bạn có thể phải đăng ký tài khoản. Dưới đây là các Điều khoản sử dụng. Khi sử dụng dịch vụ, bạn phải đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này của chúng tôi.

I. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

1. Bằng việc truy cập hay sử dụng dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ này. Bạn cũng xác nhận rằng bạn ít nhất 16 tuổi hoặc nếu bạn dưới 16 tuổi, bạn có được sự cho phép của bốmẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, họ sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Điều khoản này của bạn.

2. Các điều khoản sử dụng này có thể được chúng tôi cập nhật. Bạn có thể xem bản mới nhất của Điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào tại đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ khi chúng tôi có bất kỳ thay đổi trong Điều khoản sử dụng thể hiện sự chấp nhận Điều khoản Dịch vụ mới của bạn.

3. Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ  nếu bạn không đồng ý tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này hoặc bất kỳ Điều khoản Dịch vụ nào trong tương lai do chúng tôi quy định.

II. TÀI KHOẢN

Dịch vụ cho phép người dùng đăng ký tài khoản trên Dịch vụ để tạo và cập nhật hồ sơ trực tuyến trên aimynhan.mobi. Mỗi người dùng có thể tạo nhiều tài khoản khác nhau trên aimynhan.mobi sử dụng các hình thức đăng nhập thông qua Email, số điện thoại, Facebook, hoặc Google.

III. ĐĂNG KÝ

1. Để truy cập và sử dụng dịch vụ được cung cấp trên website aimynhan.mobi, Người dùng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký Thành Viên trên website aimynhan.mobi, thông tin bắt buộc cần phải điền vào mẫu đăng ký Thành Viên gồm: Họ và tên, ngày sinh, email, số điện thoại , địa chỉ, chứng minh thư , hộ chiếu hoặc căn cước… Thành Viên tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp, website aimynhan.mobi không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ liên quan đến thông tin đã cung cấp của Thành Viên.

2. Bạn có trách nhiệm bảo mật của mật khẩu và tài khoản của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động của tài khoản đó. Mỗi tài khoản phải được sử dụng riêng và không được bàn giao cho người khác. Bạn đồng ý:

2.1. Sử dụng tài khoản của bạn cho cá nhân mình và không chia sẻ tài khoản cho người khác.

2.2. Thông báo ngay cho chúng tôi bằng văn bản nếu có việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào khác vềchính sách bảo mật.

2.3. Cung cấp đúng thông tin, cập nhật và đầy đủ về bản thân theo hướng dẫn trong mẫu đăng ký Dịch vụ.

3. Trường hợp bạn chưa đủ 16 tuổi, bạn cần được sự cho phép của người giám hộ hợp pháp đăng ký tài khoản cho bạn.

IV. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Thông tin Đăng ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân theo Chính sách  của chúng tôi, các điều khoản của chính sách được kết hợp vào các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách tham chiếu. Việc xác định xem dữ liệu cá nhân nào có thể được chia sẻ trên Hồ sơ của bạn sẽ theo ý của bạn và là trách nhiệm của cá nhân bạn. Bằng cách đăng ký tài khoản, bạn chấp nhận các điều khoản của Điều khoản Dịch vụ này, và  cũng cho biết bạn hiểu và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi.

V. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG VÀ HÀNH ĐỘNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

1. Một số phần của Dịch vụ cho phép bạn tải lên trên website của chúng tôi bao gồm các thông tin trong phần Thông tin Đăng ký thành viên như tên, ảnh đại diện, email, số điện thoại,… Tất cả các thông tin được Người dùng đăng tải lên, gửi qua email thuộc quyền sở hữu và trách trách nhiệm của người dùng. Aimynhan.mobi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung nào mà Người dùng tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc làm cho có sẵn thông qua Dịch vụ đồng thời không bảo đảm tính chuân xác của các nội dung đó.

2. Bạn chấp thuận rằng Aimynhan.mobi không giám sát Nội dung Người dùng, nhưng Aimynhan.mobi sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) từ chối, di chuyển hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà vi phạm các Điều khoản Dịch vụ hoặc (theo ý kiến của Aimynhan.mobi) là không hợp lệ.

3. Aimynhan.mobi không tuyên bố quyền sở hữu Nội dung Người dùng. Bằng việc gửi Nội dung Người dùng tới Dịch vụ, bạn cấp cho Aimynhan.mobi giấy phép trên toàn thế giới, không có phí bản quyền và độc quyền để tái tạo, chỉnh sửa và xuất bản Nội dung Người dùng.

4. Bạn phải đồng ý sử dụng Dịch vụ một cách cẩn trọng, thích hợp và hợp pháp và đảm bảo rằng bạn không vi phạm phát luật của quốc gia hoặc quốc tế hoặc bất kỳ quyền nào của bên thứ ba (bao gồm bí mật thương mại, cả thương hiệu,bản quyền hoặc quyền sở hữu khác). Đặc biệt, bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ thực hiện các hành vi:

4.1. Tải lên, đăng, bình luận, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung Người dùng trái pháp luật, đe dọa,gây hại, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, có liên quan đến chính trị, tôn giáo, có nội dung thô tục, khiêu dâm, xâm phạm quyền cá nhân của người khác, căm hờn hoặc phân biệt chủng tộc, chia rẻ dân tộc hoặc gây khó chịu.

4.2. Gây hại cho trẻ em vị thành niên bằng bất kỳ cách nào.

4.3. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm nhưng không giới hạn, cán bộ, người hướng dẫn hoặc chủ của Aimynhan.mobi, hoặc nói sai hay xuyên tạc quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

4.4. Không Sử dụng Dịch vụ làm dịch vụ chuyển tiếp đến một trang web khác.

4.5. Giả mạo hoặc sửa đổi nội dung được truyền qua Dịch vụ nhằm mục đích bất chính.

4.6. Tải lên, đăng, gửi email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung cá nhân dùng nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như thông tin nội bộ và bí mật được biết đến hoặc tiết lộ như một phần của mối quan hệ công việc).

4.7. Tải lên, đăng, gửi email, cung cấp Nội dung vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ (như quy định tại khoản X), hoặc bảo mật của bất kỳ bên nào.

5.8. Tải lên, đăng, gửi email, cung cấp bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc không được phép, tài liệu quảng bá, “thư rác”, hoặc bất kỳ hình thức quảng bá nào khác.

4.9. Tải lên, đăng, gửi email, cung cấp bất kỳ tài liệu nào chứa các virus phần mềm hoặc mã, tập tin hoặc chương trình máy tính khác được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng chức năng của phần mềm, phần cứng máy tính hay thiết bị viễn thông.

4.10. Gây cản trở hoặc phá hoại Dịch vụ hoặc máy chủ, mạng kết nối với Dịch vụ, hoặc không tuân thủ bất kỳ thủ tục, chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với Dịch vụ.

4.11. Quấy rối Người dùng khác.

4.12. Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu của Người dùng khác liên quan tới các hành vi và hoạt động bị cấm được nêu trong các phần trên.

4.13. Quảng bá các trang web hoặc dịch vụ khác không liên quan tới Dịch vụ được cung cấp bởi Aimynhan.mobi.

5. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Aimynhan.mobi có thể bảo lưu Nội dung Người dùng và cũng có thể tiết lộ Nội dung cá nhân theo yêu cầu của luật pháp hoặc khi tin tưởng một cách thiện chí để việc bảo lưu hoặc tiết lộ đó là cần thiết hợp lý để: (a) Tuân thủ quy trình pháp lý; (b) Thực thi các Điều khoản Dịch vụ hoặc các Điều khoản về Dịch vụ phải thanh toán; (c) Giải quyết khiếu nại cho rằng Nội dung Người dùng vi phạm các quyền của các bên thứ ba; hoặc (d) Bảo vệ quyền lợi, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của Aimynhan.mobi, Người dùng của Aimynhan.mobi và công chúng.

VI. NỘI DUNG BÊN THỨ BA VÀ LIÊN KẾT TỚI WEBSITE CỦA CÁC BÊN THỨ BA

Aimynhan.mobi có thể chứa nội dung của bên thứ ba và liên kết đến các trang web khác. Aimynhan.mobi không xác nhận, tài trợ, giới thiệu, hoặc chấp nhận trách nhiệm về bất kỳ Trang web liên kết nào. Ngoài ra, Trang web liên kết không thuộc sự kiểm soát của Aimynhan.mobi, và Aimynhan.mobi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực hành về quyền riêng tư của Trang website liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn, các liên kết chứa trên website liên kết hoặc bất cứ thay đổi nào đối với Trang web liên kết.

VII. CHẤM DỨT

1. Bạn đồng ý rằng Aimynhan.mobi có thể chấm dứt tài khoản của bạn khi Aimynhan.mobi có lý do để tin rằng bạn đã vi phạm hoặc đã không tuân thủ Điều khoản Dịch vụ. Sau chấm dứt đó, Aimynhan.mobi có thể xóa và gỡ bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng nào của bạn trong Dịch vụ.

2. Aimynhan.mobi có toàn quyền sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý rằng Aimynhan.mobi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về việc sửa đổi hoặc dừng cung cấp Dịch vụ (ngoại trừ phạm vi quy định tại khoản IV trên đây đối với các Dịch vụ phải trả phí), trừ khi có thoả thuận khác giữa Aimynhan.mobi và bên thứ ba đó.

VIII. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Bạn  đồng ý rằng tất cả Quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ, bất kỳ phần mềm cần thiết được sử dụng có liên quan tới Dịch vụ, và tất cả nội dung (bao gồm cả video,văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác…) chứa trên Dịch vụ ngoài Nội dung Người dùng (“Nội dung”) thuộc về Aimynhan.mobi và bên cấp phép của aimynhan.mobi.

2. Bạn chấp thuận và cam kết rằng sao chép bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ (bao gồm cả video, âm thanh, văn bản, hình ảnh hoặc tài liệu khác…) mà chưa được phép bằng văn bản.

3. Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn phải cam kết rằng:

3. 1. Không truy cập vào Dịch vụ hoặc Nội dung bằng bất cứ phương tiện nào ngoài thông qua các giao diện được cung cấp bởi aimynhan.mobi để sử dụng trong việc truy cập Dịch vụ; hoặc

3. 2. Trừ khi được cho phép rõ ràng bởi aimynhan.mobi hoặc các bên thứ ba có liên quan (bao gồm cả các nhà quảng cáo các bên thứ ba), không được sửa đổi, thuê, cho thuê, bán, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần.

IX. LIÊN HỆ

1. Hãy liên lạc với chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc  về hành vi vi phạm các Điều khoản Dịch vụ theo địa chỉ email: Aimynhan2023@gmail.com.

2. Aimynhan.mobi có thể liên lạc với bạn và gửi cho bạn các thông báo, bao gồm cả thông báo liên quan đến những thay đổi trong Điều khoản Dịch vụ này, qua email, điện thoại bằng cách đăng ký nhận thông báo.