Nhng nhà phát trin game đang phn đu mi ngày đ phát trin nhng trò chơi mi và hp dn hơn. Trong đó, có rt nhiu game nhp vai online dành cho PC đang đưc chú ý bi ngưi chơi. Vi nhng trò chơi đưc thc hin mt cách đp mt và s hng thú đnh cao, nhng game nhp vai online dành cho PC này s làm nên mt năm 2023 bn vng. Vy hôm nay,  cùng  aimynhan  cp nht nhng game online pc nhập vai hay nht năm 2023.

Tổng hợp 20 game online pc nhập vai  hay nhất 2023

1. Horizon Forbidden West

Nhà phát triển: Guerrilla Games
Nền tảng: PS4, PS5

Xin chào tt c các game th! Horizon Forbidden West là mt phn tiếp theo trong lot game Horizon ca Sony. Game s dng ct truyn hành đng đ mang đến tri nghim thú v dành cho các game th. Bn s là Aloy, mt c vn ln ca thế gii, điu tra v nhng bí mt đng sau tính năng biến đi ca thế gii. Bn s đưc tri qua nhng th thách khó khăn và chiến đu vi nhng k đch khác nhau trong lúc hành trình bn đ khám phá nhng bí mtn.

Trong game, bn s làm nhim v và nm bt k thù, khám phá các vùng đt và thc hin nhim v đ thu thp tài nguyên và cp bc. Bn cũng có th t to ra các thiết b và b vũ khí đ to ra nhng trn chiến đ đt đưc mc tiêu ca mình. Horizon Forbidden West s mang li cho bn tri nghim hp dn và s thú v, vi hàng lot các ta game hp dn đ khám phá. Hãy cùng nhau khám phá thế gii Horizon Forbidden West, và tri nghim nhng thú v mi!

2. Final Fantasy 7 Remake

Nhà phát triển: Square Enix
Nền tảng: PC, PS4, PS5

Final Fantasy 7 Remake, game mi nht ca Square Enix trong series Final Fantasy. Vi thi gian sa đi t trò chơi gc ca nhà phát trin đã đem li cho ngưi chơi mt tri nghim tuyt vi. Các nhân vt, ta game và phong cách đ ha đã đưc ci tiến đáng k vi mt nn tng mi. Ngưi chơi s đưc nhn nhng pha tri nghim tuyt vi trong mt thế gii mi, mt thế gii đy sc sng mà bn có th khám phá. Vi hàng lot các trò chơi mi và ci tiến, bn có th khám phá thế gii đy sc sng và cuc sng ca các nhân vt. Bn cũng có th tham gia các trn chiến đc nht vi các nhân vt trong game. Final Fantasy 7 Remake cũng có nhng tính năng h tr, cho phép bn thay đi cách chơi và th nghim nhng tri nghim mi. Vi tt c điu này và nhiu hơn na, Final Fantasy 7 Remake cung cp cho bn nhng tri nghim tuyt vi nht vi nhiu tính năng đ khám phá. Hãy tham gia Final Fantasy 7 Remake ngay bây gi và cùng tri nghim nhng tri nghim tuyt vi này.

3. Divinity: Original Sin 2

Nhà phát triển: Larian Studios
Nền tảng: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Divinity: Original Sin 2 là mt trò chơi hành đng RPG đy máu la và đa dng, đưc thiết kế đ xây dng tri nghim ngưi chơi ti ưu. T nhng cây cu nh bé trong mt đm lym thc đến các lâu đài và các lâu đài và các đa đim đp mt, trò chơi đem li cho ngưi chơi mt tri nghim phong phú và đc đáo. Ngưi chơi s điu khin mt nhân vt và đi theo các chuyến phiêu lưu truyn thuyết tuyt vi ca mình, t do chn li đi ca mình trong khi tham gia vào các cuc hi thoi, chiến đu, s dng k năng, và s dng đ vt đ gii quyết các tri nghim đy thú v. Ngưi chơi cũng có th chơi cùng nhau trong nhiu chế đ khác nhau, bao gm chế đ coop và PvP.

Divinity: Original Sin 2 cung cp cho ngưi chơi mt tri nghim thc s sâu sc vi nhng ni dung đy tri nghim, nhng chuyn k đp mt và nhng tình hung chiến đu đy thú v. Nhng ngưi chơi mà mun tri nghim mt trò chơi đy quyết đoán và rt thú v, Divinity: Original Sin 2 là mt la chn xut sc.

4. Nier Automata

Nhà phát triển: PlatinumGames
Nền tảng: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Đây là mt trò chơi đin t đnh cao v các yếu t ca hành đng và chiến đu, đưc xây dng trên cơ s lch s ca các phiên bn Nier trưc đó. Trò chơi da trên câu chuyn v cuc chiến tranh gia con ngưi và máy tính trong mt thế gii mi và bín. Bn s hóa thân thành mt trong nhng nhân vt gi to đưc gi là YoRHa, công vic ca bn là phi lc chiến trên mt thế gii đy li thi và đu tranh vi quân đi máy tính.

Nhim v ca bn là tìm hiu bín trong thế gii này, đánh bi k thù và tìm ra cách hoàn thành nhim v ca mình. Trò chơi cũng cung cp cho bn mt la chn ln các nhân vt, vũ khí, máynh và các phn mm ci tiến khác đ giúp bn trong cuc chiến. Nier Automata cũng cung cp cho bn mt tri nghim đnh cao v âm nhc và hìnhnh, khiến cho trò chơi tr thành mt trong nhng trò chơi hành đng chiến đu đy hp dn nht trên th trưng hin nay. Vi li chơi cc k thú v và hp dn, Nier Automata s đem li cho bn mt tri nghim đnh cao và không bao gi quên. Hãy nhp vào nút chơi ngay bây gi đ bt đu tri nghim trò chơi ca bn!

5. The Outer Worlds

Nhà phát triển: Obsidian Entertainment
Nền tảng: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

The Outer Worlds là mt game hành đng kinh d, hp dn và sc nét, đưc phát trin bi các nhà phát trin chuyên nghip ca Obsidian Entertainment và Private Division. Trong game, ngưi chơi s ly cm hng t vũ tr tương lai và điu hành mt tàu ngm bng cách thc hin các nhim v và chiến đu chng li các siêu nhân thù đch. Ngoài ra, ngưi chơi còn có th la chn đ tham gia các cng đng, tham gia các chuyến phiêu lưu qua các hành tinh khác nhau và tìm kiếm các vũ khí và trang b phong phú. Chúng ta còn có th tn hưng các kch bn, trò chơi đ ha và âm thanh tuyt vi ca The Outer Worlds. Tri nghim này s giúp bn tìm thy nhng bín và nhng thách thc thú v ca mt thế gii vũ tr không gian. Đó là lý do ti sao ngưi chơi s đm mình trong tri nghim ca The Outer Worlds. Hãy cùng khám phá h thng mt thiết, hành tinh ca riêng bn và hãy tri nghim vi mt thế gii kinh d và l lùng mt cách không th tin ni.

6. Fire Emblem: Three Houses

Nhà phát triển: Intelligent Systems
Nền tảng: Nintendo Switch

Fire Emblem: Three Houses là mt game nhập vai chiến thut bn đ theo lưt ni tiếng ca Nintendo, phát hành vào năm 2019. Trò chơi cung cp cho ngưi chơi mt cơ hi đ ci thin k năng chiến đu ca mình bng cách điu khin và chiến đu vi các nhân vt trong trò chơi. Trong trò chơi, ngưi chơi s đóng vai mt giáo sư ti mt trưng hc t thin và đưc giao nhim v thuyết phc các huynh trưng ca ba nhà.

Ngưi chơi s phi thuyết phc, hun luyn và làm quen vi các nhân vt trong trò chơi nhm đ xut cho h điu gì là tt nht trong trn chiến. Ngoài ra, ngưi chơi cũng có th tham gia các nhim v ph trong trò chơi đ nâng cao cp đ ca nhân vt ca mình. Fire Emblem: Three Houses cung cp cho ngưi chơi nhng tri nghim hp dn qua bi cnh ca trưng hc, đ ha đp mt và h thng chiến thut thú v. Đó là mt trò chơi xut sc mà bn không th b qua.

7. Assassin’s Creed Valhalla

Nhà phát triển: Ubisoft
Nền tảng: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Assassin‘s Creed Valhalla là mt game hành đng ly bi cnh gia thi k ngc đa ca thế k 8. Game đưc phát trin bi Ubisoft Montreal và do Ubisoft phát hành. Nó là phn tiếp theo ca series Assassin‘s Creed, đc bit là phn Assassin‘s Creed Odyssey, và là phn th 12 trong câu chuyn Assassin‘s Creed. Trong game, ngưi chơi s đóng vai mt tay sát th Eivor, mt Viking ca thi k Ngc đa, đi tìm ngun ci ca tc ngưi Viking.

Ngưi chơi s tham gia các trn chiến và thám him khp mi nơi trên thế gii m, tham gia ta game và ta game s đưc ci thin bi các nn tng h tr như Ray Tracing. Ngưi chơi cũng có th tham gia các cuc đu võ công và tham gia các trò chơi gii trí khác. Assassin‘s Creed Valhalla cung cp cho ngưi chơi mt tri nghim khá thú v và s đm bo rng ngưi chơi s có nhng giây phút thư giãn tuyt vi trong cuc phiêu lưu ca h.

8. Pokemon Legends: Arceus

Nhà phát triển: Game Freak
Nền tảng:
 Nintendo Switch

Trong trò chơi này, các bn s đưc tri nghim cuc phiêu lưu vô cùng thú v trong khu rng hoang sơ ca Sinnoh và khám phá thế gii rng ln ca các loài Pokemon huyn thoi. Nhng con Pokemon huyn thoi này bao gm Arceus, the God of Pokemon, và nhng loài Pokemon huyn thoi khác như Dialga, Palkia, Giratina và nhiu hơn na.

Các bn s tìm thy nhng con Pokemon mi trong nhiu nơi khác nhau trên thế gii và đưc tham gia các cuc phiêu lưu vui v đ giành ly nhng phn thưng bín. Cùng vi các nhim v hp dn, các bn s đưc tri nghim ba tic tuyt vi ca các trn chiến Pokemon vi nhng đi th khác trên khp thế gii. Nhn ngay nhng phn thưng hp dn nht và tr thành ngưi chiến thng cui cùng trong Pokemon Legends: Arceus!

9. Diablo 3

Nhà phát triển: Blizzard Entertainment
Nền tảng:
Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC

Diablo 3 trò chơi hành đngnhp vai đy s hp dn và đc đáo. Bn s đưc tham gia vào mt cuc phiêu lưu đy bín và sc hp dn, trên con đưng ti s gii cu Sanctuary. Bn s đi mt vi nhng th thách đc đáo và đy ry thách thc ca các cp đ khác nhau, đ tìm ra bí mt ca thế gii ngm. Diablo 3 cung cp cho bn mt không gian trò chơi đc đáo, tươi sáng và đy màu sc, vi nhng đi th và ác qu đy sc hp dn. Bn s đưc tri nghim các trò chơi đc đáo và bt kp các cp đ khác nhau đ gii cu Sanctuary khi s ám sát ca các ác qu. Bn cũng có th th sc vi các nhân vt và trang b đc bit khác nhau đ tham gia vào nhng trn chiến đu đy hp dn. Hãy cùng tham gia vào thế gii ca Diablo 3 và tri nghim đy s hp dn và đc đáo ca nó ngay hôm nay!

10.Stardew Valley

Nhà phát triển: ConcernedApe
Nền tảng:
PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Stardew Valley là mt trò chơi nn tng thú v và rt thú v, vi nhiu câu chuyn đc sc và hp dn. Trong trò chơi, bn s đưc phóng hết sc tài năng ca mình đ thiết lp mt trang tri nh trong mt làng nh và bui sáng đy năng lưng. Bn s gieo qu, chăn nuôi, nuôi dưng, bt cá và thăm dò vùng đt ca mình đ tìm ra nhng bí mt đang ch đi.

Bn cũng s gp nhng ngưi bn mi và m rng cng đng ca mình và tri nghim nhng s kin hp dn. Trò chơi đem li cho bn cm giác thoi mái, hnh phúc và hnh phúc trong vic tn hưng mt cuc sng mi. Thêm vào đó, cm giác thư giãn ca bn s b nâng lên vi nhng âm nhc thư giãn, hìnhnh và đ ha đp mt. Chào mng bn đến vi thế gii ca Stardew Valley và bn s không bao gi tht vng!

11. Dragon Age: Inquisition

Nhà phát triển: BioWare
Nền tảng:
PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Dragon Age: Inquisition là mt trò chơi hành đng nhp vai kinh đin đưc phát trin bi BioWare và phát hành bi Electronic Arts. Trò chơi đưc phát hành vào năm 2014 cho máy tính và các trò chơi console thế h th ba và thế h th tư. Dragon Age: Inquisition là phn th ba trong lot trò chơi Dragon Age, ha hn mang li cho ngưi chơi mt tri nghim đc đáo vi nhiu tình tiết tương t như các phn trưc ca lot trò chơi, nhưng vi nhiu ci tiến đáng k.

Ngưi chơi s đưc đt vào vai mt Sát Th đến t vùng đt Thedas và tr thành Thn Chết, ngưi lãnh đo các đi ngũ Sát Th đ chiến đu vi các siêu thc th đ bo v vùng đt và gii cu nó khi s cung n. Ngưi chơi s có th to ra các t chc cng đng, nâng cp các phòng chng th, xây dng mi quan h vi các nhân vt trong trò chơi và đt ra các mc tiêu và thu thp các vt phm đ gii cu Thedas. Dragon Age: Inquisition cung cp cho ngưi chơi mt tri nghim sâu sc, đy kch tính và đy thú v, vi nhng nhim v khó khăn và đ khó ti đa đ khiến ngưi chơi phi suy nghĩ v cách gii quyết. Bn có th tham gia vào nhng trn chiến kinh hoàng, phá b nhng cơn ác mng ca Thedas, và làm nên s khác bit trong trò chơi này. Nếu bn mun tri nghim mt trò chơi hành đng nhp vai tuyt vi thì Dragon Age: Inquisition s là mt la chn tuyt vi cho bn.

12. Disco Elysium

Nhà phát triển: ZA/UM
Nền tảng: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Disco Elysium là mt trò chơi tri nghim hư cu đc sc vi li chơi RPG c đin, kết hp vi hìnhnh k thut s đp mt. Trò chơi cung cp cho bn nhng tri nghim đc đáo và đy s la chn, đ bn có th th hin t do và to ra nhng tri nghim không ging nhau. Trò chơi bao gm nhiu ch đ thú v và kch bn phc tp, đc bit là s kết hp gia s tưng tưng hin đi và lch s. Ngưi chơi s đưc bi cnh v thc đêm pha lê ti thành ph c Revachol, nơi có nhiu vũ tr đc đáo.

Bn s đưc dn dt qua mt chuyến đi t do t nhiên, và gii quyết nhng vn đ ti đây bng cách s dng mt k năng ngoi cm đc đáo và k năng luyn tp ca bn. Disco Elysium s đem li cho bn nhng tri nghim lý thú và đc đáo, vi nhng câu chuyn đc đáo và nhng đi tưng đc bit. Nếu bn đang tìm kiếm mt tri nghim hư cu khác bit, Disco Elysium s là la chn hoàn ho cho bn.

13. Bloodborne

Nhà phát triển: FromSoftware
Nền tảng: PS4

Bloodborne là mt trò chơi đc đáo và đy sc hp dn, đưc phát trin bi FromSoftware và đưc phát hành bi Sony Computer Entertainment. Trò chơi s đưa ngưi chơi đến thế gii Yharnam, mt th trn bín ca gic mơ và ác. Ct truyn ca trò chơi bt đu khi mt nhóm du hành ca ngưi chơi đến Yharnam và phi đi mt vi các loài quái vt, và cũng phi đi mt vi rc ri ca thành ph. Ngưi chơi s phi s dng nhng vũ khí khác nhau đ đánh bi nhng k thù và tiến lên các cp đ khác nhau.

Trò chơi cũng có mt h thng ni dung online, vi ngưi chơi có th giao lưu và tham gia các hot đng nhóm. Bloodborne có cm hng t các th loi phim kinh d và huyn bí, đem đến cho ngưi chơi mt tri nghim hp dn và đy xúc cm. Nó có bi cnh đ ha sc nét và âm thanhn tưng, đem li cho ngưi chơi nhng tri nghim thc tế nht. Bloodborne là mt trò chơi hp dn, mang đến cho ngưi chơi nhng tri nghim hp dn và đy xúc cm. Nó là mt trò chơi tuyt vi, đápng đy đ nhu cu gii trí ca ngưi chơi.

14. Assassin’s Creed Odyssey

Nhà phát triển: Ubisoft
Nền tảng: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Assassin‘s Creed Odyssey. Đây là mt trong nhng ta game đình đám nht trong dòng game Assassin‘s Creed. Trò chơi đưa bn đến vi mt thế gii lch s ca Hy Lp c đi. Bn s là mt sát th có tên Alexios hoc Kassandra đưc b sung vào hi ký lch s. Bn s đưc t do t do khám phá các đo trong vùng đt Hy Lp c đi vi t do không gii hn. Bn s đưc tham gia vào nhng trn chiến huyn bí, tìm kiếm nhng tài nguyên cn thiết, tìm kiếm và t do khám phá các hòn đo, và rt nhiu nhim v khác.

Vi li chơi cc k sc bén, hành đng đc đáo, và nhng câu chuyn huyn bí, Assassin‘s Creed Odyssey là mt game không th b qua đi vi nhng ngưi yêu thích game hành đng. Đến vi Assassin‘s Creed Odyssey, bn s đưc tri nghim nhng pha trn chiến, phiêu lưu, nhng nhim v vô cùng hp dn. Hãy cùng khám phá nhng tm cao ca lch s Hy Lp c đi cùng Assassin‘s Creed Odyssey ngay hôm nay!

15. Star Wars: Knights of the Old Republic

Nhà phát triển: BioWare
Nền tảng: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Star Wars: Knights of the Old Republic là mt trò chơi điu khin nhân vt hành đng đưc phát trin bi BioWare và xut bn bi LucasArts. Bn s la chn t mt s nhân vt khác nhau và sng trong mt thế gii Star Wars đy màu sc và phong phú. Trò chơi là mt cuc hành trình xuyên sut t hành tinh Taris cho đến vùng bin đy cnh thiên nhiên ca Kashyyyk. Bn s thc hin nhiu nhim v, khám phá tng cnh và to ra nhng quyết đnh ln mnh đ thay đi tương lai ca thế gii.

Trò chơi có mt kch bn vĩ đi đy tình tiết và các nhân vt đa dng đ bn giao tiếp. Vi các tính năng bao gm t do la chn, hành đng, chiến đu và h thng đ ha 3D đp mt, Star Wars: Knights of the Old Republic là mt trò chơi cc kì đáng nh. Nếu bn đã tng thích các phn trưc ca Star Wars, bn s thích trò chơi này. Đng b l cơ hi đ tri nghim mt tri nghim Star Wars hoàn ho!

16. Elder Scrolls 5: Skyrim

Nhà phát triển: Bethesda
Nền tảng: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Elder Scrolls 5: Skyrim là mt trò chơi hành đng RPG phiêu lưu đưc phát hành bi Bethesda Softworks vào năm 2011. Trò chơi cung cp mt cm giác khám phá khng l và đ ha khá tuyt vi đến ngưi chơi. Bn đưc tham gia vào mt câu chuyn phiêu lưu và t do hóa trong thế gii m Skyrim. Bn t do la chn nhân vt ca mình, trang b ca mình, và lên đưng hành trình vào mt hành trình đy thăng trm. Trò chơi cung cp mt lot các tính năng bao gm c hành đng, phiêu lưu, s thi, thc hành ma thut, luyn công, t do nghch tho và li sng. Nhng nhim v đa dng đưc thiết kế đ đem đến s lôi cun cho ngưi chơi.

Bn có th giao các nhim v đ khám phá và th thách các khu vc hoang dã, giết quái vt và mc tiêu ca mình. Trò chơi cũng cung cp mt s tính năng mnh m bao gm c modding, đ cho phép ngưi chơi t do tùy chnh trò chơi ca h. Tt c trong tt c, Elder Scrolls 5: Skyrim là mt trò chơi đáng chơi và cm giác thú v đ cm nhn thế gii RPG m rng cùng vi nhng nhim v đa dng và tính năng tùy biến.

17. Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nhà phát triển: Nintendo
Nền tảng:
Nintendo Switch

Legend of Zelda: Breath of the Wild là mt trò chơi hành đng phiêu lưu ni tiếng và đưc yêu thích trên hu hết nhng h điu hành hin đi. Trong trò chơi này, bn s là Link, mt v anh hùng mnh m truyn thuyết, và tt c mi th đu ph thuc vào bn. Link phi đi b khp Hyrule, mt nơi nhiu th thách và nguy him, và phi đi mt vi mt s k thù khng khiếp! Bn s đưc tri nghim nhng chi tiết hoàn ho khi đt bn trong mt thế gii m, bao gm nhng khu rng, đi núi, vùng đt k diu, và nhiu hơn na.

Bn s làm nhim v đ khám phá Hyrule, nhng bín bí mt, và đi mt vi nhng k thù. Đến vi Legend of Zelda: Breath of the Wild, bn s phi sn sàng đi mt vi nhng thách thc khó khăn, nhưng bn cũng s đưc thưng thc nhng tri nghim tuyt vi trên hành trình ca mình. Hãy cùng khám phá nhng bín ca Hyrule và sng sót đ tr thành mt v anh hùng tht s!

18. Fallout: New Vegas

Nhà phát triển: Obsidian Entertainment
Nền tảng: PC, PS4, Xbox One

Fallout: New Vegas là mt trò chơi hành đng phiêu lưu vi đ ha li chơi thi gian thc. Trò chơi khám phá và đc đáo trong mt thế gii m rng, bao gm c các thành ph, vùng đt, và h thng hm ngm. Ngưi chơi s điu khin nhân vt ca h trên con đưng an toàn đến thành công hoc hi nhân ca h. Nhng trn đánh và các nhim v nm trong bi cnh ca cuc chiến tranh gia các đo quân, t chc phi pháp, và nhng ngưi b đc hi.

Trò chơi cũng có nhiu trn đánh và s tương tác vi các nhân vt đc đáo, bn có th t do la chn đ thc hin các nhim v ca mình. Fallout: New Vegas cung cp cho ngưi chơi mt tri nghim thú v, hp dn và đy cm hng. Trò chơi ha hn s cung cp cho bn nhng gi phút thú v vi nhng trn đánh nght th và nhng nhim v phiêu lưu hp dn. Fallout: New Vegas s đem đến cho bn mt cuc phiêu lưu đy thú v và các cm xúc ca nhng tri nghim trong Fallout.

19. Mass Effect 2

Nhà phát triển: BioWare
Nền tảng: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Mass Effect 2 mt trò chơi hành đng phiêu lưu đy thú v ni tiếng ca hãng BioWare. Trò chơi đưc phát hành vào năm 2010 và là phn tiếp theo ca Mass Effect. Ni dung ca trò chơi cung cp cho ngưi chơi mt bi cnh scifi đy hp dn và đ ha rt đp mt. Ngưi chơi s đóng vai mt nhân vt gi tưng làCommander Shepard, và s đưc gi đ bo v vũ tr khi các s c nguy him.

Trong trò chơi, bn s đưc tri nghim nhng cuc phiêu lưu hào hùng, chiến đu, c gng la chn đúng la chn, thu thp vũ khí và nhân vt b sung, và to ra mt câu chuyn thú v. Mass Effect 2 cung cp cho ngưi chơi mt tri nghim hp dn và chc chn là mt trong nhng trò chơi tuyt vi nht ca thi đi. Hãy cùng khám phá ngay nhng hành trình hp dn và hp dn ca Mass Effect 2!.

20. The Witcher 3: Wild Hunt

Nhà phát triển: CD Projekt Red
Nền tảng: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

The Witcher 3: Wild Hunt đưc phát trin bi CD Projekt Red, và đưc s dng nn tng ni tiếng RED Engine 3. Trò chơi đưa bn vào mt thế gii rng ln, s dng đ ha cc k đp mt. Bn s lên sơn hành trình khám phá và tri nghim nhng cuc phiêu lưu hp dn, th thách khó khăn, thăm dò nhng vùng đt bín, gii cu trn vn nhng n lc ca bn.

Trò chơi cũng có h thng nhân vt vô cùng đa dng, bn s đưc tham gia vào nhng chiến tranh đy ha hn, đi mt vi nhng th thách khó khăn và mt h thng quest phong phú. Vi nhng yếu t đc đáo này, The Witcher 3: Wild Hunt đã tr thành mt trong nhng ta game ni tiếng nht trên thế gii. Nếu bn là mt game th chuyên nghip, hay mt tín đ game đam mê ca th loi RPG, thì The Witcher 3: Wild Hunt s là s la chn tuyt vi dành cho bn. Hãy cùng tri nghim ngay nhng khonh khc thú v này nhé!

Lời kết

Trên đây là toàn bộ danh sách 20 Game nhập vai Online pc hay  dành cho bạn tham khảo. Nếu bạn là một tín đồ của game nhập vai thì đừng bỏ qua những tựa game thú vị này nhé!

By Trung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *