Chào mng các bn đến vi danh sách top 10 game thủ thành mobile hay nht! T Clash of Clans đếnCastle Creeps TD, đây là các game có đánh giá cao và đưc đ c cho các gii thưng trong lĩnh vc. Hãy cùng Aimynhan khám phá nhng game chiến thut th thành đáng chơi nht cho đin thoi di đng ca bn nhé!

Top 10 game chiến thuật thủ thành dành cho mobile hay nhất

1. Clash of Clans

Th loi game: Chiến thuật

Ngày phát hành: 2 tháng 8 năm 2012

Nhà phát hành: Supercell

Tải game tại: Google Play

Clash of Clans là mt tựa game chiến thuật đi kháng hp dn đưc phát trin bi Supercell và phát hành vào năm 2012. Trò chơi đưc thiết kế đ gii nhng k năng ca h trong lĩnh vc qun lý, chiến lưc và tương tác.

Trong trò chơi, ngưi chơi s đưc tham gia vào mt thế gii đy sc sng và phong phú, cùng vi nhiu nhân vt đc đáo. Ngưi chơi s đưc yêu cu xây dng làng ca mình và tr thành thng lĩnh ca làng. Đ làm điu này, ngưi chơi s phi s dng các tài nguyên ca h đ xây dng các công trình và tr thành tưng thành và nhà, nhm phòng tránh nhng đt tn công t nhng k thù. Ngưi chơi cũng có th tham gia các trn chiến và đi mt vi các đi bóng khác trong h thng thế gii ca trò chơi.

Trò chơi cũng cung cp cho ngưi chơi cơ hi đ hòa nhp vào mt cng đng ln đ chia s tài nguyên và h tr nhau, làm cng đng ca h tr nên mnh m hơn. Ngưi chơi cũng có th tham gia vào các gii đu quc tế vi nhng ngưi chơi khác trên khp thế gii.

2. Castle Defense

Th loi game: Chiến thuật

Ngày phát hành: 2018

Nhà phát hành: O6 Games

Tải game tại: Google Play

Castle Defense là mt trò chơi chiến lưc thú v và hp dn, đưc phát trin bi hãng trò chơi ni tiếng. Trò chơi này đưc thiết kế đ giúp ngưi chơi bo v lâu đài ca h khi quân đch. Khi bt đu trò chơi, ngưi chơi s tr thành ngưi chinh phc lâu đài t quân đch. Bn cn phi s dng chiến lưc và tài năng ca bn đ xây dng lâu đài và bo v nó bng cách to thành các đưng thng, đt vn, tri, v.v.

Bn cũng có th s dng các loi vũ khí khác nhau đ bo v lâu đài ca bn, bao gm các loi như ni lc, pháo, đn, v.v. Đ ti ưu hóa sc mnh ca mình, ngưi chơi cũng có th s dng các chiến lưc khác nhau đ h tr bo v lâu đài, bao gm các loi như khi u, la và đn. Ngưi chơi cũng có th s dng các loi vũ khí đc bit, như ha lc và đng cơ ha lc đ giúp h tiêu dit quân đch.

3. Castle Creeps TD

Th loi game: Chiến thuật

Ngày phát hành: 15/11/2016

Nhà phát hành: Outplay Entertainment Ltd

Tải game tại: Google Play

Castle Creeps TD là mt trò chơi thi gian thc ca công ty Outplay Entertainment, mt đi tác ca Backflip Studios đến t Glasgow, Scotland. Trò chơi đã đưc phát hành vào tháng 6 năm 2015 trên c iOS và Android.

Trò chơi Tower Defense cũng đưc gi là Castle Creeps TD, đưa bn vào mt thế gii hoàn toàn mi, bao gm các vùng đt ca lâu đài c đin. Bn s phi đi mt vi mt s k thù đc ác, t Goblin và Orc đến Witch và Dragon, và s dng mi th t tưng thành đến công c và tài nguyên ca bn đ đng vng trưc h.

4. Dawn of Titans

Th loi game: Chiến thuật

Ngày phát hành: 31/8/2017

Nhà phát hành: NaturalMotionGames

Dawn of Titans là mt trò chơi trc tuyến thuc th loi chiến lưc thi gian thc cc k hp dn. Trò chơi đưc phát trin bi NaturalMotion, mt công ty phn mm bn có th biết đến qua trò chơi trên iPhone ni tiếng như Backbreaker và CSR Racing. Ngưi chơi s đưc điu khin bi mt nhà lãnh đo ca h, và h s phi điu khin quân đi ca h đ chiến đu trên bn đ và chiến thng cuc chiến.

Trò chơi có nhiu tính năng hp dn khác nhau, bao gm các đi th AI, h thng bo v, và c h thng chiến lưc. Ngưi chơi cũng có th tham gia các trn chiến đi kháng trên bn đ đ th sc ca h. Trò chơi cũng cung cp cho ngưi chơi nhiu công c khác nhau đ to ra mt quân đi mnh m hơn và chiến đu hiu qu hơn.

5. Guns’n’Glory WW2

Th loi game: Chiến thuật

Ngày phát hành: 20 tháng 3 năm 2012

Nhà phát hành: HandyGames

Tải game tại: Google Play

GunsnGlory WW2 là mt trò chơi chiến tranh đưc phát trin bi HandyGames. Trò chơi này to ra môi trưng chiến tranh trên các chiến trưng thi chiến tranh thế gii th hai, đem đến cho ngưi chơi nhng tri nghim thú v và đc đáo. Trò chơi gm có 4 chế đ khác nhau đ ngưi chơi có th tham gia, bao gm chế đ đi kháng, chế đ chiến tranh, chế đ chiến thut và chế đ đi phó.

GunsnGlory WW2 cung cp cho ngưi chơi nhng tri nghim tuyt vi trên nhng chiến trưng đc đáo khác nhau vi mt lưng ln các trang b và quân đi khác nhau. Ngưi chơi có th thc hin các nhim v đc bit, nhn nhng phn thưng đc bit và đưc tng các vt phm thú v. Trong trò chơi, ngưi chơi cũng có th t do trang b quân đi ca mình vi các loi vũ khí, phương tin, các loi vt phm và mt lot các đi quân đ đt đưc mc tiêu ca h.

6. Fantasy Defense 2

Th loi game: Chiến thuật

Ngày phát hành: 28/12/2020

Nhà phát hành: Lions Studios

Fantasy Defense 2 là mt trò chơi ch huy quân đi thú v và quy mô ln. Nó đưc cung cp bi Boolat Games và đã đưc phát hành vào ngày 20 tháng 1 năm 2020 trên c iOS, Android và Windows Phone. Trò chơi cung cp cho ngưi chơi mt tri nghim thú v và đy tham vng v chiến lưc trong thế gii fantasy.

Fantasy Defense 2 cung cp cho ngưi chơi mt không gian hp dn và lôi cun. Ngưi chơi s đưc thu hút vào mt thế gii hp dn ca lc đa, lâu đài, bo v và các thế lc ma thut. H s có cơ hi theo dõi cuc phiêu lưu ca h trên tri đ ha 3D đp mt và cc k đc đáo.

7. Sentinel 4: Dark Star

Th loi game: Chiến thuật

Ngày phát hành: 5 Tháng 4, 2013

Nhà phát hành: Origin8 Technologies Ltd.

Tải game tại: Google Play

Sentinel 4: Dark Star là mt trò chơi chiến thut k năng bn súng đưc phát trin và phát hành bi Origin8 Technologies. Trò chơi này kết hp chiến thut và bn súng đ to ra mt tri nghim mi m và đc đáo.

Sentinel 4: Dark Star cung cp mt tri nghim mi m vi các li chơi thú v và đy tham vng. Ngưi chơi s phi điu khin mt th lĩnh tuyt vi và chiến đu trên mt trn chiến cc k khó khăn trong mt thi gian hn chế. Ngưi chơi s đưc th nghim nhiu loi vũ khí và s dng các k năng chính xác đ đt đưc thành công trên tng trn chiến.

8. Toy Defense 2

Th loi game: Chiến thuật

Ngày phát hành: 12/09/2014

Nhà phát hành: Melesta Games

Tải game tại: Google Play

Toy Defense 2 là mt trò chơi chiến thut đc đáo và thú v. Trò chơi bao gm 8 bn đ đc đáo và hp dn, hơn 100 nhim v và các trò chơi đưc thêm vào có th đưc ti xung. Trò chơi cho phép bn la chn t 4 đơn v khác nhau đ bt đu trò chơi.

Mi đơn v có nhng đc tính riêng bit. Ví d, lính cng lòng là mt đơn v mnh m và kh năng phòng th tt nht, bn đn ca mình nhưng có th d dàng b thương. Ngoài ra, nhng đơn v khác như ca b phn phòng th và ca b phn tn công cũng có tt c các đc tính ca mình.

9. Defenders: Tower Defense Origins

Th loi game: Chiến thuật

Ngày phát hành: 22/12/2020

Nhà phát hành: Flaregames

Tải game tại: Google Play

Defenders: Tower Defense Origins là mt trò chơi thuc th loi Tower Defense, nơi bn đưc s dng nhng công trình phòng th đ phòng th li nhng cuc tn công ca nhng k thù hn lon. Trò chơi đưc phát hành bi publisher Nival và có sn trên các thiết b di đng.

Trong trò chơi, bn s đưc tp trung vào công vic xây dng các công trình phòng th đ chng li nhng cuc tn công ca nhng k thù. Bn có th xây dng các tòa tháp đ bn ta, phá hy, hoc làm ngng li các đt tn công ca đi th. Ngoài ra, bn cũng có th to ra các công trình khác như trm xung lc, tàu thu thuế, tưng thành, hay là trm thu phí. Các công trình này s giúp bn bo v lãnh th ca bn khi nhng k thù.

10. Element TD

Th loi game: Tower Defense

Ngày phát hành: 22 tháng 11 năm 2009

Nhà phát hành: Elemental Creations

Tải game tại: Google Play

Element TD là mt trò chơi th thách thi gian và chiến thut đưc phát trin bi Elemental CREW. Nó đưc to ra đ tha mãn nhu cu ca ngưi chơi bng cách cung cp cho h mt tri nghim gii trí đáng thích.

Element TD cung cp cho ngưi chơi mt tri nghim thc tế và th thách v chiến thut. Trò chơi bt đu bng vic bn phi xây dng mt lc lưng phòng th đ chng li quân đch. Bn s phi s dng các yếu t ca trò chơi như các đơn v quân s, các tòa tháp, v binh và tiêu dit đch đ bo v tài nguyên ca bn.

Tổng kết

Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu qua top 10 game thủ thành cho điện thoại hot nhất không thể bỏ lỡ. Hy vọng bạn sẽ tìm được tựa game phù hợp với mình. Chúc bạn có những giây phút chơi game thoải mái nhất

By Trung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *